काजला गोत्र (सम्पर्क सूत्र)

दिल्ली

क्र. सं. नाम गांव मोबाइल न.
1 राजसिंह सनौठ 9210045710
2 जगदीश सनौठ 9210045710
3 औम प्रकाश सनौठ 9210045710
4 दालचन्द सनौठ 9210045710
5 नरेन्द्र सनौठ 9210045710
6 मनोज कुमार सनौठ 9210045710
7 प्रवीण उर्फ बिल्लू सनौठ 9999790997
8 जगदीश सनौठ 9211616777
9 राकेश सनौठ 9268147067
10 राजेश सनौठ 9213734562
11 धर्मपाल उर्फ कुकन सनौठ 9266848056
12 रामफल प्रहलादपुर 9250207116
13 कृष्ण काजला प्रहलादपुर 9868661668
14 डाॅ. अमनदीप सिंह प्रहलादपुर 7017768330
15 दिलीप काजला प्रहलादपुर 9250295506
16 अजय काजला प्रहलादपुर 9211432316
17 मनोज काजला प्रहलादपुर 8459810599
18 धनराज काजला प्रहलादपुर 9268705079
19 संजय काजला प्रहलादपुर 9711327103
20 सुधीर काजला प्रहलादपुर 9650775686
21 राम सिंह काजला प्रहलादपुर 9868510526
22 अनिल काजला नजफगढ़ 9212095100
23 अरविन्द काजला नजफगढ़ 7736271176
 
(c) Copyright 2015, Kajla Khap, All rights reserved
Website Designed & Developed by : iNet Business Hub