काजला गोत्र (सम्पर्क सूत्र)

उत्तरप्रदेश (जिला शामली)

क्र. सं. नाम गांव मोबाइल न.
1 नीटू काजला शामली 9837326932
2 सुरेशपाल शामली 9568106300
3 फलक सिंह शामली 9568106300
4 रामकुमार पुरमाफी 7582060758
5 उदयवीर सिंह काजला पुरमाफी 9719318968
6 डाॅ. पुष्पेन्द्र काजला पुरमाफी 7895819507
7 संदीप काजला पुरमाफी 9557267159
8 रणपाल सिंह पुरमाफी 8859122688
9 धर्मेन्द्र कुमार पुरमाफी 9627104915
10 उपेन्द्र काजला पुरमाफी 9756817000
11 उदयभान पुरमाफी 9758450145
12 कपिल काजला पुरमाफी 9368247072
13 राजीव समाजसेवी पुरमाफी 9758751151
14 सत्यवीर भारती पुरमाफी 8923458711
15 सत्यपाल सिंह पुरमाफी 9720728627
16 मनोज कुमार पुरमाफी 9897737138
17 मा. हरपाल सिंह पुरमाफी 9760379129
18 रामपाल सिंह पुरमाफी 7351113231
19 राजपाल सिंह पुरमाफी 9760437475
20 नाहर सिंह पुरमाफी 9759959445
21 दीपक काजला पुरमाफी 9690172000
22 जगपाल सिंह पुरमाफी 9058432622
23 ओम कुमार पुरमाफी 9627475352
24 सुभाष काजला पुरमाफी 9675285855
25 सुक्रमपाल पुरमाफी 9675285855
26 विजय काजला पुरमाफी 9536226526
27 सचिन काजला पुरमाफी 9758953877
28 अमित कुमार पुरमाफी 9412114083
29 पंकज काजला पुरमाफी 9557952328
30 नरेश काजला पुरमाफी 9627140115
31 जगपाल सिंह पुरमाफी 9058432622
32 वीर दमन सिंह पुरमाफी 9719726758
33 विनोद काजला पुरमाफी 8979327673
34 शिव कुमार पुरमाफी 8979327673
35 सतेन्द्र काजला पुरमाफी 9568563738
36 प्रवीन काजला पुरमाफी 9719319482
37 डाॅ. महेश काजला पुरमाफी 9997518533
38 अनुज चैधरी पुरमाफी 7500234134
39 नवीन कुमार पुरमाफी 8171921249
40 विलिश काजला पुरमाफी 9997695030
41 सत्य कुमार पुरमाफी 8006526502
42 सुरेशपाल पुरमाफी 9719777170
43 देवेन्द्र सिंह पुरमाफी 8393939048
44 मुकेश काजला पुरमाफी 8171381286
45 रजनीश काजला पुरमाफी 9690759669
46 सत्यवान सिंह पुरमाफी 8979019693
47 सुभाष काजला पुरमाफी 9897675103
48 सावन कुमार पुरमाफी 9108615872
49 योगेन्द्र सिंह पुरमाफी 8630010400
50 संजीव चैधरी पुरमाफी 9719999191
51 ओमवीर काजला पावटी खुर्द 9557267159
(जिला हरिद्वार)
1 नरेन्द्र सिंह काजला हरिद्वार 9719956600
2 विपिन कुमार हरिद्वार 9411167487
3 हरेन्द्र काजला ज्वालापुर -
4 आदित्य काजला रूड़की 9410903454
(जिला गाजियाबाद)
1 राज काजला गाजियाबाद 8700872822
(जिला मेरठ)
1 राजकुमार उर्फ प्रमोद मेरठ 9412208890
2 मनोज काजला मेरठ -
3 श्यामवीर काजला अमरपुर 9759467025
4 विपिन कुमार अमरपुर 9411167487
5 नीरज काजला अमरपुर 9412108236
6 प्रदीप सिंह प्रधान अमरपुर 9412153664
7 भूपेन्द्र सिंह अमरपुर 9761252187
8 हनी काजला अमरपुर 9761252187
9 अवनीश काजला अमरपुर 7830110111
10 अशोक कुमार अमरपुर 9875969271
11 नरेन्द्र सिंह भट्टीपुरा 9719956608
12 रतनपाल सिंह भट्टीपुरा 9758297597
13 धीरसिंह काजला भट्टीपुरा 8445324625
14 जयवीर काजला भट्टीपुरा 9457243037
15 सतेन्द्र कुमार भट्टीपुरा 9759716065
16 दीपक काजला भट्टीपुरा 9027806060
17 शरणवीर सिंह भट्टीपुरा 9358417664
18 राहुल काजला भट्टीपुरा 9760631609
(जिला मुजफ्फरनगर)
1 सुधीर जसोई 8449874740
2 नीरज कुमार जसोई 9759936937
3 सोमपाल काजला जसोई -
4 सुधीर काजला जसोई 8449874740
5 बृजराम सिंह काजला शिखा जलालपुर 9837018755
6 गौरव काजला शिखा जलालपुर 9910659060
7 नीरज काजला देहरादून 9719012266
8 अशोक कुमार अमरपुर -
 
(c) Copyright 2015, Kajla Khap, All rights reserved
Website Designed & Developed by : iNet Business Hub